fbpx

Raport bieżący EBI, nr 21/2023, Uzupełnienie raportu nr 20/2023 z dn. 12 września 2023 r. – Zamiany w organie zarządczym Emitenta MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

13-09-2023 08:54:14 | Bieżący | EBI | 21/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie raportu EBI nr 20/2023 z dn. 12 września 2023 r. w którym informował o zmianach w organie zarządzającym Spółki. Uzupełnienie dotyczy kwestionariusza osobowego w zakresie prezentowanych w nim informacji dotyczących powołanego do Zarządu Pana Bartosza Groth.
Zarząd przypomina, iż w dniu 12 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Zawadzkiego, a także pojęła również uchwałę w przedmiocie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Bartosza Groth, który dotychczas pełnił funkcję prokurenta Spółki. Pan Piotr Zawadzki dalej będzie współpracować ze Spółką, skupiając się nad rozwojem marki własnej Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje uzupełnione informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Bartosz Groth – Prezes Zarządu

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy członek MYCODERN.docx (3).pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top