fbpx

Raport bieżący EBI, nr 20/2023, Zamiany w organie zarządczym Emitenta MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

12-09-2023 15:39:37 | Bieżący | EBI | 20/2023

Zarząd Mycodern S. A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Zawadzkiego.

Pan Piotr Zawadzki dalej będzie współpracować ze Spółką, skupiając się nad rozwojem marki własnej Spółki.

Rada Nadzorcza pojęła również uchwałę w przedmiocie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Bartosza Groth, który dotychczas pełnił funkcję prokurenta Spółki.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy członek MYCODERN.docx (2).pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top