fbpx

Raport bieżący EBI, nr 18/2023, Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

14-08-2023 15:37:59 | Kwartalny | EBI | 18/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za II kwartał 2023 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji, o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

MCD-raport okresowy za II kwartał 2023 roku (002).docx.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top