fbpx

Raport bieżący EBI, nr 17/2023, Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

09-08-2023 19:09:54 | Bieżący | EBI | 17/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2023 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

MCD – Treść uchwał ZWZ.docx.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top