fbpx

Raport bieżący EBI, nr 13/2023, Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

30-06-2023 22:46:05 | Bieżący | EBI | 13/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dn. 31 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz raportów EBI nr 7/2023 z dn. 31 maja 2023 r., 9/2023 z dn. 5 czerwca 2023 r., 10/2023 z dn. 10 czerwca 2023 r. oraz 11/2023 z dn. 19 czerwca 2023 r., w których informował o zmianach terminów publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r., niniejszym informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji tych raportów i ustaleniu nowego terminu ich publikacji na 7 lipca 2023 r.
Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego z uwagi na nieprzekazanie niniejszego raportu o zmianie terminu publikacji tych raportów rocznych za 2022 r. na co najmniej 2 dni przed wcześniej ogłoszoną datą ich publikacji, która przypadała na dziś. Zarząd informuje, iż zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. spowodowana jest przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem tych raportów.Podstawa prawna:
– § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).
  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top