fbpx

Raport bieżący EBI, nr 12/2023, Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

27-06-2023 23:00:58 | Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 670/2023 w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł. W uchwale wskazano, iż kara została nałożona w związku z nie dochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co w ocenie Zarządu Giełdy stanowiło poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie uniemożliwiało inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top