fbpx

Przystąpienie do analizy opcji strategicznych MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Przystąpienie do analizy opcji strategicznych
Data: 2021-07-05
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Przystąpienie do analizy opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia działań dotyczących realizacji możliwych kierunków rozwoju dla Spółki, tj. w zakresie:
– poszerzenie dotychczasowej działalności o nowe obszary, w tym związane z nowymi technologiami,
– sprzedaży całości przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego i jego sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego ze Spółką lub podmiotu, w którym Spółka będzie miała 100% udziałów,
– połączenia z innym podmiotem lub wniesienie innego przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego do struktur Spółki,
– ramowego określenia warunków rozmów z ewentualnymi partnerami strategicznymi.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie jest przesądzone, że taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, a także nie jest wyznaczony horyzont czasowy podejmowania takich decyzji. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru konkretnej decyzji zostanie podyktowana przebiegiem ewentualnych negocjacji z podmiotami trzecimi.
Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Przystąpienie do analizy opcji strategicznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-07-05
Rok biezacy 2021
Numer 8
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top