fbpx

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała w drodze dokooptowania p. Małgorzatę Serafin do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pani Małgorzaty Serafin.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 ust. 1 w zw. z §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect, tj. nieprzekazaniu w trybie niezwłocznym informacji o powołaniu p. Małgorzaty Serafin do Rady Nadzorczej. Niniejsze naruszenie nie było celowe, a wynikało z natłoku spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna:
– §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

M.Serafin – życiorys.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top