fbpx

Raport bieżący EBI, nr 21/2022, Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

06-12-2022 14:37:39 | Bieżący | EBI | 21/2022

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

MDN – Podsumowanie subskrypcji akcji serii D.pdf

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top