fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 5/2022, Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w FUMO Ltd. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

07-10-2022 16:48:30 | Bieżący | ESPI | 5/2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z FUMO Ltd. z siedzibą w Sofii _Bułgaria; dalej: FUMO_ list intencyjny, w którym strony dostrzegając korzyści płynące z nawiązania współpracy pomiędzy, wykorzystanie synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i potencjału obu Stron, postanowiły podjąć negocjacje w sprawie nabycia przez Spółkę udziałów FUMO. Podstawą podjętej decyzji jest przekonanie Zarządów Stron, że po nabyciu przez Spółkę udziałów FUMO powstanie grupa kapitałowa o mocnej pozycji w zakresie produkcji i sprzedaży beznikotynowych liqudów do e-papierosów oraz liquidów z CBD. Zacieśnienie współpracy pozwoli wykorzystać efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału Spółki i FUMO, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.
Zarząd Spółki wskazuje, iż FUMO zajmuje się produkcją i sprzedażą beznikotynowych liqudów do e-papierosów oraz liquidów z CBD. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej, a głównymi kierunkami handlowymi są Francja, Niderlandy, Niemcy i Belgia. FUMO prowadzi również usługi związane z produkcją kontraktową wyżej wymienionych produktów w tym także produkcję White Label oraz Private Label. FUMO planuje wdrożyć tam w pełni automatyczny proces produkcji a także rozwijanie marki własnej na terenie Unii Europejskiej. FUMO dopuszcza również możliwość poszerzenia oferty o jednorazowe urządzenia w stylu e-papierosów, także z CBD.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top