fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 3/2023, Podjęcie decyzji w sprawie wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

31-01-2023 10:24:27 | Bieżący | ESPI | 3/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, w konsekwencji przeprowadzonej analizy dostępnych systemów ERP, podjął decyzję o wdrożeniu systemu ERP Microsoft Dynamics. Koszt wdrożenia został oszacowany na ok. 120 tys. zł. Wdrożenie tego systemu winno nastąpić do końca lutego 2023 r. Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics ma na celu usprawnić i zautomatyzować proces produkcyjny w przedsiębiorstwie związany z podstawową działalnością w zakresie produkcji nutraceutyków i suplementów diety w formie płynnej. Ponadto, system ten będzie wspomagał zarządzanie finansami, dystrybucją oraz relacjami z klientami. Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics jest kolejnym _m.in. po nabyciu linii produkcyjnej, o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2023 z dn. 9 stycznia 2023 r. oraz ESPI nr 2/2023 z dn. 10 stycznia 2023 r._ procesem związanym z rozwojem działalności Spółki w zakresie produkcji nutraceutyków i suplementów diety w formie płynnej.
  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu
Scroll to Top