fbpx

Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów w sprawie rozwoju prowadzonej działalności MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

RB_ASO: Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów w sprawie rozwoju prowadzonej działalności
Data: 2021-12-13
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów w sprawie rozwoju prowadzonej działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 15/2021 z dn. 24 września 2021 r., w którym poinformował wyborze kierunku rozwoju oraz ESPI nr 10/2021 z dn. 2 listopada 2021 r. w którym poinformował o sprzedaży przedsiębiorstwa informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu prowadzenia negocjacji z dwoma niezależnymi podmiotami, które mają na celu uzgodnienie warunków pozyskania _nabycia_ aktywów oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia nowej działalności w ramach Spółki.
Zarząd Spółki o rezultatach prowadzonych negocjacji będzie informował w trybie raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zakłada, że po zakończeniu tych negocjacji zaproponuje akcjonariuszom dokonanie zmiany przedmiotu działalności Emitenta oraz zawarcie umowy lub umów mających na celu nabycie tych nowych aktywów i kompetencji.

W efekcie przeprowadzonej analizy możliwych kierunków rozwoju, Zarząd Spółki uważa, że rozpoczęcie działalności w nowym obszarze jest najkorzystniejszym w obecnej sytuacji Spółki rozwiązaniem i może przyczynić się do rozwoju Spółki, a tym samym zwiększania jej wartości dla akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów w sprawie rozwoju prowadzonej działalności
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-12-13
Rok biezacy 2021
Numer 12
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top