fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 4/2022, Podjęcie decyzji o wyborze podmiotu oraz rozpoczęciu prowadzenia negocjacji na zasadach wyłączności w sprawie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

13-04-2022 14:59:19 | Bieżący | ESPI | 4/2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ w nawiązaniu do raportu ESPI 12/2021 z dn. 13 grudnia 2021 r., w którym poinformował o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów z dwoma niezależnymi podmiotami w sprawie rozwoju prowadzonej działalności informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wyborze podmiotu oraz rozpoczęciu prowadzenia negocjacji na zasadach wyłączności w sprawie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w nowym obszarze. Zarząd wskazuje, iż dalsze negocjacje prowadzone będą z innowacyjną firmą, zajmująca się produkcją kontraktową nutraceutyków i suplementów diety. Firma ta z powodzeniem oferuje produkty marek własnych w 25 krajach, m.in. Słowacji, Czechach, Słowenii, Portugalii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, RPA czy też Nowej Zelandii. Firma ta jest w trakcie realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji żelków, co po jej uruchomieniu spowoduje, że moce przerobowe zwiększą się wielokrotnie pozwalając tym samym zwiększyć sprzedaż, co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę wyniku operacyjnego. Ponadto, posiada ona dział badawczo-rozwojowy, pozwalający na opracowanie własnych receptur, co dodatkowo zwiększa asortyment marek własnych.
Zarząd Spółki o rezultatach prowadzonych negocjacji będzie informował w trybie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zakłada, że w przypadku osiągnięcia porozumienia _negocjacje powinny zostać sfinalizowane do 30 kwietnia 2022 r._ zaproponuje akcjonariuszom dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zawarcie umowy lub umów mających na celu nabycie aktywów _praw właścicielskich w tym podmiocie w zamian za akcje nowej emisji Spółki_ i kompetencji.

W efekcie przeprowadzonej analizy możliwych kierunków rozwoju, Zarząd Spółki uważa, że rozpoczęcie działalności w nowym obszarze jest najkorzystniejszym w obecnej sytuacji Spółki rozwiązaniem i może przyczynić się do rozwoju Spółki, a tym samym zwiększania jej wartości dla akcjonariuszy.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top