fbpx

Raport bieżący EBI, nr 16/2023, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 9 sierpnia 2023 r. MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

13-07-2023 23:00:48 | Bieżący | EBI | 16/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 9 sierpnia 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowa Dolina 132/20.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki

MCD_-_ZWZ_2023_-_ogloszenie.docx.pdf

MCD_-_ZWZ_2023_-_projekty_uchwal.docx.pdf

MCD_-_ZWZ_2023_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.doc.pdf

MCD_-_ZWZ_2023_-_formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.docx.pdf

MCD_-_ZWZ_2023_-_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.doc.pdf

MCD_-_ZWZ_2023_-_pelnomocnictwo_osoby_prawne.doc.pdf

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top