fbpx

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2021 z dn. 2 czerwca 2021 r., w którym poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 r., niniejszym informuje o odwołaniu tego Zgromadzenia. Powodem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest brak zarejestrowania do udziału w tym Zgromadzeniu jakiegokolwiek Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top