fbpx

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Data: 2021-06-28
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2021 z dn. 2 czerwca 2021 r., w którym poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 r., niniejszym informuje o odwołaniu tego Zgromadzenia. Powodem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest brak zarejestrowania do udziału w tym Zgromadzeniu jakiegokolwiek Akcjonariusza.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-06-28
Rok biezacy 2021
Numer 6
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top