fbpx

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 roku. Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 6/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r. na godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Piotr Marquardt w Katowicach przy ul. PCK 10, 40-057 Katowice.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie przez Zarząd Emitenta informacji o braku m.in. możliwości rejestracji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w związku z niezarejestrowaniem przez Spółkę nowego zdarzenia (ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r.) w systemie obsługi Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie i na swojej stronie internetowej.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top