fbpx

Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 21 czerwca 2019 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały nr 626/2019 w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018 („Uchwała”).

W Uchwale wskazano, iż niedochowanie przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018 stanowiło poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie uniemożliwiało inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż zamierza odwołać się od niniejszej decyzji, wnosząc wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top