fbpx

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Data: 2020-08-31
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
– Tomasz Serafin – 6.845.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 97,16% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 77,21% ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Martyna Serafin Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Martyna Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2020-08-31
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top