fbpx

Korekta jednostkowego Raportu Rocznego za 2017 rok Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje korektę do raportu Nr 4/2018 z dnia 30 maja 2018 r. – Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok Median Polska Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując jednostkowy raport roczny za 2017 rok, omyłkowo nie zamieścił sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, co w chwili obecnej czyni.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

Opinia Biegłego Rewidenta 30.05.2018

30 05 2018 MEDIAN_POLSKA_SA_Raport_roczny_2017

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top