fbpx

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2019 r.:
1. raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14 lutego 2019 r.,
2. raport okresowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 15 maja 2019 r.,
3. raport okresowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14 sierpnia 2019 r.,
4. raport okresowy za III kwartał 2019r. – w dniu 14 listopada 2019 r.

Raport roczny Spółki za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top