fbpx

Raport bieżący EBI, nr 1/2023, Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

31-01-2023 17:39:42 | Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok – w dniu 31.05.2023 roku,
• skonsolidowany raport za IV kwartał 2022 roku – w dniu 14.02.2023 roku,
• skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 15.05.2023 roku,
• skonsolidowany raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 14.08.2023 roku,
• skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 14.11.2023 roku.

Zarząd wskazuje, iż w oparciu o zapisy §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała odrębnych raportów kwartalnych jednostkowych i skonsolidowanych, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do Spółki.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu
Scroll to Top