fbpx

Author name: web

Raport bieżący ESPI, nr 2/2024, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z siedzibą w Polsce „Partner” umowę, na podstawie której będzie produkować dla Partnera żelki bezcukrowe wegańskie. Spółka będzie produkować i dostarczać żelki w oparciu o zamówienia składane przez Partnera, przy czym strony nie ustaliły wielkości zarówno składanego pojedynczego zamówienia, …

Raport bieżący ESPI, nr 2/2024, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący ESPI, nr 1/2024, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

22-01-2024 23:29:56 | Bieżący | ESPI | 1/2024 Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2023 z dnia 23.10.2023 roku, informującego o publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, a także raportu ESPI nr 20/2023 z dnia 29.11.2023 roku, w którym informował o …

Raport bieżący ESPI, nr 1/2024, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący EBI, nr 01/2024, Zawarcie umowy z firmą audytorską MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

08-01-2024 13:04:11 | Bieżący | EBI | 1/2024 Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, a tym samym zawarciu z GLC AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (podmiot wpisany do rejestru Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3916) umowy na …

Raport bieżący EBI, nr 01/2024, Zawarcie umowy z firmą audytorską MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący ESPI, nr 22/2023, Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

30-12-2023 20:02:57 | Bieżący | ESPI | 22/2023 Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_ informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy sporządzone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w sprawie zmiany udziałów w głosach, tj.: – od Pana Michała Przyłęckiego, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% głosów na walnym …

Raport bieżący ESPI, nr 22/2023, Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący ESPI, nr 21/2023, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – aktualizacja dokumentu informacyjnego MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

28-12-2023 22:28:09 | Bieżący | ESPI | 21/2023 Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku __quot;Emitent_quot; lub _quot;Spółka_quot;_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2023 z dnia 23.10.2023 roku, informującego o publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, a także raportu ESPI nr 20/2023 z dnia 29.11.2023 roku, w którym …

Raport bieżący ESPI, nr 21/2023, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – aktualizacja dokumentu informacyjnego MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący ESPI, nr 20/2023, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

29-11-2023 14:02:54 | Bieżący | ESPI | 20/2023 Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Emitent” lub „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2023 z dnia 23.10.2023 roku, informującego o publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, niniejszym informuje o przedłużeniu do dnia 29.03.2024 roku terminu przyjmowania …

Raport bieżący ESPI, nr 20/2023, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący EBI, nr 25/2023, Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

14-11-2023 20:26:25 | Kwartalny | EBI | 25/2023 Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za III kwartał 2023 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr …

Raport bieżący EBI, nr 25/2023, Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący EBI, nr 24/2023, Powołanie Członka Rady Nadzorczej MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

23-10-2023 14:09:41 | Bieżący | EBI | 24/2023 Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji, z chwilą podjęcia uchwały Panią Wiktorię Groth, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika …

Raport bieżący EBI, nr 24/2023, Powołanie Członka Rady Nadzorczej MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący EBI, nr 23/2023, Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

18-10-2023 16:04:59 | Bieżący | EBI | 23/2023 Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Łukasz Gostomski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W rezygnacji nie wskazano jej powodów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące …

Raport bieżący EBI, nr 23/2023, Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013) Read More »

Raport bieżący ESPI, nr 18/2023, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

12-10-2023 15:37:59 | Bieżący | ESPI | 18/2023 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z siedzibą w Polsce _”Partner”_ umowę, na podstawie której będzie produkować dla Partnera żelki bezcukrowe w oparciu o receptury …

Raport bieżący ESPI, nr 18/2023, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013) Read More »

Scroll to Top